Бібліотека національної академії образотворчого мистецтва і архітектури - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ ОБРАЗОТВО́РЧОГО МИСТЕ́ЦТВА І АРХІТЕКТУ́РИ Засн. у грудні 1917 у Києві як б-ка Укр. АМ, від якої починає свою історію Академія образотворчого мистецтва і архітектури Національна. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви ВНЗу. Під час 2-ї світ. війни фонд б-ки залишився у Києві, збереж. зусиллями співробітників Академії. У структурі б-ки – відділи (довідково-бібліогр., комплектування та наук. обробки літ-ри, обслуговування та книгозберігання), 2 абонементи, чит. зал, 5 кафедрал. б-к. Бібліотеч. фонд галуз., містить унікал. видання з образотвор. мист-ва, арх-ри, живопису, графіки; заг. кількість – бл. 150 тис. прим., з них бл. 85 тис. – з мист-ва, зокрема 125 657 книг, 11 716 період., 25 324 іноз. вид. та ін.; комплектується літ-рою з питань теорії, історії образотвор. миства, буд-ва, а також сусп.-політ. та худож. літ-рою. Зберігаються рідкісні видання від 1847: «Обозреніе Кіева въ отношеніи къ древностямъ» І. Фундуклея (К., 1847), «Кіевъ теперь и прежде» (укладач М. Захарченко; К., 1888), «Кіевъ и Университетъ св. Владимира при императоре Николае І» (К., 1896), «Очерки памятниковъ христианской иконографии и искусства» М. Покровського (1900), «Архитектурная энциклопедия второй половины 19 века» Г. Барановського (в 7-и т., 1902–04); таблиці Брукмана; колекція В. Щавинського (190 папок фототаблиць з оригіналів картин старих майстрів), а також архіт. увражі 1860-х рр. видання, альбоми картин. галерей світу (Третьяковської, Дрезден., Уфіцці, Пітті, музею Прадо та ін.). Щороку бібліотеч. фонд поповнюється на 2 тис. прим., передплачується 120 назв період. видань. Від 1982 б-ка є метод. центром для б-к уч-щ худож., театр., хореогр., цирк., декор.-ужитк. миства. Проводить презентації мистецтвознав. творів, конференції, присвяч. визначним подіям мистец. життя (зокрема до 80-річчя від дня народж. укр. мистецтвознавців П. Білецького, П. Говді; 2002), відкриті перегляди літ-ри.

О. Ф. Соколова

Стаття оновлена: 2003