Бібліотека національної музичної академії України ім. П. Чайковського - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національної музичної академії України ім. П. Чайковського

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОЇ МУЗИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ УКРАЇ́НИ ім. П. Чайковського Засн. 1913 як б-ка Київ. консерваторії (нині Музична академія України ім. П. Чайковського Національна). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Є 3 абонементи, чит. зал. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 409 290 прим. укр., рос., англ., нім., франц., польс. та ін. мовами, зокрема: 66 тис. книг, 46 123 період. вид., 13 781 іноз. вид., 195 820 нотних вид., автореф. дис. (від 1950), дис. (від 1946), образотворчі вид. та ін.; комплектується літ-рою з музикознав. дисциплін, мист-в, мовознавства, філософії, педагогіки, літературознавства, худож. літ. та ін. У фонді зберігаються рідкісні нотні вид. (від 1890). Колекції: приватні б-ки О. Шреєр-Ткаченко, Б Тюнєєва, М. Турчанінової, П. Макаренко, Н. Кукліної, В. Козіна, З. Гайдай. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., нот.) і картотек (системат., музикознавчих). Ведеться електронний каталог нот. видань (від 1992). Б-ка – центр метод. допомоги б-кам серед. муз. навч. закладів України. Дир. б-ки О. Довбиш (від 1975).

Т. М. Ковальова

Стаття оновлена: 2003