Бібліотека національної спілки письменників України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національної спілки письменників України

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОЇ СПІ́ЛКИ ПИСЬМЕ́ННИКІВ УКРАЇ́НИ Засн. 1944 у Києві. Є центром координації діяльності б-к обл. відділень НСПУ. Бібліотеч. фонд галузевий; містить 80 тис. прим. укр., рос., англ., франц., нім. та ін. мовами, зокрема рідкісні вид. з питань історії укр. літ-ри та історії України 19 ст., 90 назв журналів, 33 назви газет. Комплектується літ-рою з питань літературознавства, мовознавства, історії України, питань культури та мист-ва, укр. та зарубіж. худож. літ-рою. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги (абетк., системат.), бібліогр. картотеки (членів НСПУ, лауреатів літ. премій, письменників укр. діаспори – Яра Славутича, Д. Нитченка, Е. Андієвської, Д. Гуменної, Д. Рихтицької, О. Гай-Головка та ін.), фонди довідк. і бібліогр. видань. Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Організовуються виставки: темат., ювіл., нових надходжень. Серед раритетів – прижиттєві видання класиків укр. літ-ри: «Кобзар» (С.-Петербургъ, 1861; 1864) Т. Шевченка; «Відгуки: Зб. поезій» (Чц., 1902), «Бояриня» (Катеринослав, 1913) Лесі Українки; «В поті чола» (К., 1903, т. 2), «Мойсей» (Л., 1913) І. Франка; з історії України – «Лѣтопись событій в Юго-Западной Россіи в 17-мъ веке» (К., 1720) С. Величка, «Исторія Малой Россіи» (Москва, 1842) Д. Бантиш-Каменського, «Лѣтопись для разбора древних актов» (К., 1853) Г. Грабянки, «Исследования гайдомачества по актам 1700–1768» (К., 1876) та «Исторія Юго-Западной Руси» (К., 1879) В. Антоновича, «По следам запорожцев» (С.-Петербургъ, 1898) Д. Яворницького, «Архивы Юго-Западной России» за 1861–1911, «Акты Юго-Западной России» за 1846–76, «Записки НТШ» за 1898–1920. Зав. б-ки І. Вілкова (від 1987).

Л. М. Сіренко

Стаття оновлена: 2003