Бібліотека національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОЇ ЮРИДИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ УКРАЇ́НИ ім. Ярослава Мудрого Засн. 1920 як б-ка Харків. ін-ту нар. госп-ва, від якого починає свою історію Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого Національна. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви ВНЗу. Фонди б-ки формувалися з книгозбірні юрид. ф-ту Харків. ун-ту. 1937 бібліотеч. фонд становив 160 тис. од. зберігання. Під час 2-ї світ. війни фонди були розпорошені, 1943 б-ка відновила роботу. У 1970-х рр. фонди налічували 370 тис. од. зберігання. Нині бібліотеч. фонд універсал., заг. кількість – бл. 1 млн прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 58 715 книг, 34 925 період. вид., 10 тис. прим. довідк. літ-ри, 6704 іноз. вид. (зокрема нормат.-правові акти ін. держав), бл. 3700 спец. видів, автореф. дис. і дис., передплачує понад 170 період. видань. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з різних галузей права, історії, філософії, соціології, культурології, екон. теорії та ін. У фонді рідкісних та цінних вид. (створ. 1977) зберігається 40 тис. прим. (рос., англ., нім., франц., лат. мовами) 18 – поч. 20 ст.: «Судебникъ царя и великаго князя Ивана Васильевича...» (1718), «Правда воли монаршей» Ф. Прокоповича (1726), «Соборное уложение царя Алексея Михайловича...» (1737). Юрид. видання з історії України (О. Кістяківський «Очерк исторических сведений о своде законов, действовавших в Малороссии, под заглавием: Права, по которым судится малороссийский народ», К., 1879); праці Д. Багалія, М. Грушевського, Д. Яворницького; приватні колекції В. Гордона, В. Серебровського, В. Трахтерова та ін. Б-ка здійснює книжк. обмін з б-ками РФ, Білорусі, співпрацює з б-ками Ін-ту конституц. і законодав. політики (Будапешт), Торонт. і Делавар. ун-тів, ун-тів Темз Веллі (Лондон), м. Оеда (Іспанія). Створ. електронну базу даних «Нормативні акти України», є можливість користуватися електрон. базою інформації Центру «Ліга» (35 тис. документів). 1998–2000 б-ка організувала виставки до міжнар. семінарів «Кримінальні покарання, альтернативні позбавленню волі», конф. «Злочини у сфері кредитно-фінансової діяльності», «Насильство у сім’ї» та ін. Б-ка видає бібліогр. покажчики за профілем Академії (на допомогу навч. процесу). Б-ка – чл. Укр. бібліотеч. асоц., Харків. асоц. сучас. інформ.-бібліотеч. технологій. Дир. Н. Пасмор (від 1988).

Літ.: Фукс С. Л. История Харьковского юридического института за 50 лет (1920–70). Х., 1970; Бібліотека Харківського юридичного інституту // Юрид. наука і освіта на Україні. К., 1992; Бібліотека Національної юридичної академії України // Нац. юрид. академія України. 1920–1995. Х., 1995.

Г. Є. Гігель

Стаття оновлена: 2003