Бібліотека науково-виробничої корпорації Київський інститут автоматики | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бібліотека науково-виробничої корпорації Київський інститут автоматики


Бібліотека науково-виробничої корпорації Київський інститут автоматики

БІБЛІОТЕ́КА НАУКО́ВО-ВИРОБНИ́ЧОЇ КОРПОРА́ЦІЇ «КИ́ЇВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АВТОМА́ТИКИ» Засн. 1957 у Києві як б-ка Ін-ту автоматики Держплану УРСР (нині Науково-виробнича корпорація «Київ. ін-т автоматики», див. Автоматики інститут). Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд багатогалузевий, нараховує 190 тис. прим. укр., рос. та ін. іноз. мовами, зокрема спец. види наук.-тех. літ-ри (від 1970), автореф. дис. і дис. (від 1970), патенти, пром. каталоги, мікрофіші, 452 назви журналів (з них 240 – іноз. мовами), 26 назв газет. Комплектується літ-рою з автоматизації, прокату металів, АСУ, обладнання с. госп-ва, ТЕС. Є обмін. фонд. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги, бібліогр. картотеки, фонди довідк. і бібліогр. видань (від 1985). Є 3 чит. зали, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Зав. б-ки Л. Квашина (від 1990).

Статтю оновлено: 2003