Бібліотека Одеського державного аграрного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Одеського державного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1921 Н. Смирновим як б-ка Одес. с.-г. ін-ту (нині Одеський державний аграрний університет). Від поч. 1940-х рр. має статус фундаментальної. У 1920-х рр. бібліотеч. фонд становив 12 тис. прим., згодом поповнився за рахунок книжк. надходжень з б-к ім. М. Горького, Одес. ун-ту, технікуму кредитоспілки, земел. управи. 1925 до б-ки передано б-ку Т-ва с. госп-ва Пд. Росії (18 тис. т.), 1934 – б-ку Харків. ін-ту орг-ції території. Фонди б-ки поповнювалися також за рахунок приват. б-к вчених Ун-ту. 1936 бібліотеч. фонд становив 122 928 прим. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 732 520 прим. укр., рос., англ., нім. та ін. мовами; комплектується літ-рою з питань агрономії, плодоовочівництва, виноградарства, зооінженерії, ветеринарії, аграр. менеджменту, механізації с. госп-ва, економіки с. госп-ва та ін. У фонді зберігається 5185 прим. рідкіс. та цінних вид., серед них – «Земледѣльческая газета» (1865–67), «Выращиваніе крупного рогатого скота и уходъ за нимъ» Ф. Проша (перекл. з нім., 1881), «Русскій огородъ, питомникъ и плодовый садъ» Р. Шредера (1893; усі – С.-Петербург), «Записки Императорскаго Общества сельскаго хозяйства Южной Россіи» (О., 1896). Зберігаються також колекції С. Мельникова, А. Сапєгіна, О. Браунера та ін. У структурі б-ки: відділи – комплектування та обробки, обслуговування, довідк.-бібліогр., книгозберігання; 3 абонементи, 3 чит. зали. Має філії на ф-ті вет. медицини та в гуртожитку. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) та картотек (статей, дис., праць наук. співроб. Ун-ту, темат.).

М. В. Лантратова

Стаття оновлена: 2003