Бібліотека Одеського державного екологічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Одеського державного екологічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ЕКОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1932 як б-ка Харків. інж. гідрометеорол. ін-ту, від якого починає свою історію Одеський державний екологічний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – бл. 196 тис. прим. укр., рос., англ., нім. та ін. мовами, зокрема понад 107 тис. прим. навч. літ-ри, 43 282 прим. наук. літ-ри, 200 назв період. вид., 3911 іноз. вид., 253 дис. та ін.; комплектується літ-рою з питань метеорології, агрометеорології, океанології, гідрології суші, гідрографії, контролю якості атмосфер. повітря, екології, радіоекології, моніторингу довкілля, менеджменту природоохорон. діяльності, комп’ютер. наук. Зберігаються твори М. Салтикова-Щедріна (1880), І. Тургенєва (1897), В. Жуковського (1904), М. Костомарова (1904), Г. Успенського (1908), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1904), «Сочинения Императрицы Екатерины ІІ» (С.-Петербургъ, 1901).

М. А. Крачковська

Стаття оновлена: 2003