Бібліотека Одеського державного економічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Одеського державного економічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ЕКОНОМІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1921 як б-ка Ін-ту нар. госп-ва (нині Одеський державний економічний університет). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Фонд б-ки багатогалуз., заг. кількість – бл. 400 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами; навч. літ-ри – понад 140 тис. прим., 45 тис. період. видань, 16 тис. іноз. видань, автореф. дис. і дис.; комплектується літ-рою з питань фінансів, кредиту, обліку, аудиту, екон. статистики, економіки підпр-ва, менеджменту, маркетингу, управління труд. ресурсами, суміж. дисциплін. У структурі б-ки: відділи – обслуговування, комплектування, обробки, інформ.-бібліогр., книгозберігання; 5 абонементів, 6 чит. залів. Чит. зал та зал періодики гол. корпусу оснащені комп’ютерами. Створ. електронні бази даних та каталоги, зокрема чит. залу, періодики, дис., рідкіс. книги та нових надходжень. Дир. б-ки Т. Іваницька (від 1996).

Н. В. Фадєєва

Стаття оновлена: 2003