Бібліотека Одеського державного медичного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Одеського державного медичного університету

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО МЕДИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1903 як б-ка мед. ф-ту Новоросій. ун-ту, від якого починає свою історію Одеський державний медичний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. У структурі б-ки: 6 відділів (комплектування, наук. обробки та орг-ції каталогів, обслуговування наук. літ-рою, обслуговування навч. літ-рою, довідк.-бібліогр., культ.-осв. роботи), 2 чит. зали, книгосховище. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 732 тис. прим. укр., рос., англ., болгар., нім., польс., румун., чес. та ін. мовами, зокрема: 506 600 книг, 218 880 період. вид., 109 260 іноз. вид., автореф. дис. та дис., мікрофільми, мікрофіші та ін.; комплектується літ-рою з питань медицини, біохімії, біофізики, мед. біології, лікувал. справи, педіатрії, стоматології та ін. Фонд наук.-мед. період. вид. становить 460 назв укр. та закордон. журналів. У фонді зберігаються цінні вид. з медицини (до 1917). Серед них – «Gammlung auserleffener Ubhandlungen gum Gebraude prakticher Uerste» (Leipzig, 1796), «Учебник ушных болезней» В. Урбанича (перекл. з нім., С.-Петербургъ, 1881), «Новый способъ лѣченія. Лѣченіе цѣлебными силами природы. Т. 1. Настольная книга для здоровыхъ и больныхъ» (перекл. з нім., С.-Петербургъ, 1902), «Постановка библіотечного дѣла» П. Шестерикова (О., 1915). Довідк.-бібліогр. фонд б-ки складається з каталогів (абетк., системат. та ін.) і картотек (мед., предмет., темат. – «Праці вчених ОДМУ», «Проблеми вищої школи», «Охорона довкілля»). Є електронні бази даних з медицини. Має доступ до мережі Інтернет. Б-ка проводить Дні інформації, фахівця, кафедр. Дир. б-ки Н. Гаріна (від 2002).

Н. В. Антропова

Стаття оновлена: 2003