Бібліотека Одеського національного морського університету ім. Г. Суслова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Одеського національного морського університету ім. Г. Суслова

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО МОРСЬКО́ГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Г. Суслова Засн. 1930 як тех. б-ка Одес. ін-ту інж. вод. транспорту (нині Одеський національний морський університет ім. Г. Суслова). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. У структурі б-ки: відділи (довідк.-бібліогр., комплектування), сектор наук.-тех. інформації, абонемент, чит. зал. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – бл. 700 тис. од. зберігання: навч., наук., метод. літ-ра, 621 500 книг, 45 700 метод. посібників, бл. 500 найменувань період. видань, автореф. дис. та дис.; комплектується літ-рою з питань транспорт. менеджменту, механізації, перевантажувал. робіт, гідротех. буд-ва, орг-ції перевезень та керування на транспорті, суднобуд-ва та судноремонту, суднових машин та механізмів, орг-ції митного контролю на вод. транспорті, сусп.-політ. питань. Серед цінних видань: «Всеобщая история о мореходстве» (в 7-и т., 1826), «De la construction des Ports et Viaducs: atlas» (Paris, 1870), «История Русско-японской войны» (в 5-и т., 1906), «Судовые движители. Курсъ Инженернаго училища» (1907). Зберігається приватна б-ка Г. Суслова. 2001 створено бібліотечну комп’ютерну мережу з доступом до Інтернету. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (ген., абетк., системат. електрон.) і картотек (системат., темат.). Щорічно б-ка проводить книжк. виставки, конф. з питань комп’ютер. бібліотеч. технологій.

Г. П. Скопцова

Стаття оновлена: 2003