Бібліотека Одеського національного університету ім. І. Мечникова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Одеського національного університету ім. І. Мечникова

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. І. Мечникова Засн. 1817 як б-ка Рішельєв. ліцею, від якого починає свою історію Одеський національний університет ім. І. Мечникова. Початок фондів б-ки поклала приватна колекція книг генерал-губернатора Новорос. краю А. Рішельє. Від 1865 – фундаментальна. У 1923–30 – Центр. наук. б-ка Одеси. Після об’єднання з Одес. публіч. б-кою (1930) відома як Одес. держ. наук. б-ка. Від 1933 – у структурі Одес. ун-ту. Має статус наукової. Від 1976 б-ка – міський метод. центр б-к ВНЗів Одеси, від 1987 – зональна наук. б-ка (здійснює метод. кер-во 37-ма б-ками ВНЗів Пд. України). Фонд б-ки налічує бл. 4 млн прим. У б-ці 9 іменних колекцій, які заповіли Ун-ту В. Григорович, С. Воронцов, О. Строганов, М. Шильдер, М. Терещенко, Ф. Петрунь, А. Готалов-Готліб, Б. Лупанов, С. Ільйов. Зберігаються рідкісні та цінні видання 15–18 ст. (бл. 100 тис. вид.), 7 інкунабул та бл. 100 палеотипів, значна кількість зарубіж. видань 16–17 ст. Серед цінних вид. – «Ключъ разумѣнія…» І. Галятовського (друкарня Києво-Печер. лаври, 1659), «Dictionnaire Universel des sciences, moral, économique, politique et diplomatique, ou Bibliothèque de l’Homme d’Etat et du Citoyen» (vol. 1–30, Londres, 1777–83), «La Nouvelle Héloise, ou lettres de deux amans, habitants d’une petite ville au pied des Alpes» Ж.-Ж. Руссо (vol. 1–2, 1788), «Исторія и памятники византийской эмали» М. Кондракова (С.-Петербургъ, 1892). Відділ періодики становить 60 % книжк. фонду. Є 12 спеціаліз. чит. залів та 12 абонементів. Діяльність б-ки спрямована на видання темат. та бібліогр. покажчиків, зокрема «Українська книга в іменних фондах Наукової бібліотеки Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова» (1999), «Професори Одеського (Новоросійського) університету» (2000), «Рідкісні французькі видання 16–18 ст. в зібраннях Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова» (2000), «Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова» (2001), «Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова: Істор. нарис» (2002) та низки ін. покажчиків, які висвітлюють наук. та громад. діяльність вчених Ун-ту. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) та картотек (абетк., темат.). Один із пріоритет. напрямів діяльності б-ки – перехід на нові технології формування та використання інформ. ресурсів. Комп’ютеризовано інформ. чит. зали, відділи обслуговування та внутр. відділи б-ки. Від 2000 ведеться електрон. каталог. Переведено в електронну форму картотеки журн. статей з юрид., філол., істор., філос., психол., екон. та соц. наук. Є комп’ютерна правова б-ка «Ліга-Закон», видання у галузі держави і права, археології та етнографії, літературознавства, філософії та соціології, економіки та демографії, мовознавства; реферативні журнали на компакт-дисках з біології, охорони природи, хімії, повнотекст. бази даних з гуманітар. та природн. наук. У б-ці проводяться конференції, виставки картин молодих художників, фотовиставки, презентації книг, літ.-муз. вечори, від 1999 – щорічні всеукр. конференції з питань українознавства та мовної політики в Україні. Отримали резонанс конференції «Історія та сучасність християнства», «Іменні колекції проф. Одес. (Новорос.) ун-ту в Наук. б-ці ОДУ – нац. надбання держави», «Бібліотечно-інформ. діяльність в укр. державотворенні», «Наук. б-ка в сучас. суспільстві: історія, проблеми, перспективи». Б-ка співпрацює з радіо та телеканалами міста. Дир. б-ки М. Подрєзова (від 1999).

Літ.: Научная библиотека Одесского университета // Справоч. науч. работника: Архивы. Документы. Исследования. 2 изд. Л., 1983.

В. П. Пружина

Стаття оновлена: 2003