Бібліотека Одеської державної академії холоду - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Одеської державної академії холоду

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ ХО́ЛОДУ Засн. 1930 як б-ка Харч. ін-ту (нині Одеська державна академія холоду). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. У структурі б-ки – відділи абонементу, каталогізації та обробки літ-ри, бібліографії, сектори міжбібліотеч. абонементу та іноз. літ-ри. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – бл. 490 тис. прим. укр., рос. та ін. мовами, зокрема 105 тис. прим. наук., 203 тис. навч., 26 тис. худож. літ-ри, 8 тис. прим. іноз. вид., автореф. дис. та дис., бл. 95 тис. прим. журналів; комплектується літ-рою з теплофізики, кріогенної, компресор., пневмоагрегат., вакуум. техніки, холодил. машин і установок, тех. кріофізики, автоматизації технол. процесів і вироб-ва, приклад. та пром. екології, комп’ютер. систем, кондиціювання повітря, систем життєзабезпечення та ін. 2002 фонди б-ки поповнились на 1246 прим. літ-ри, переважно навчальної. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк. і системат.) і картотек (період. видань, галузевої систематичної, тематичної іноз. період. видань, читац. інформаційної).

Н. М. Забунова

Стаття оновлена: 2003