Бібліотека Одеської державної морської академії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Одеської державної морської академії

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ МОРСЬКО́Ї АКАДЕ́МІЇ Засн. 1944 як б-ка Вищого мореплав. уч-ща (нині Одеська державна морська академія). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Має статус наукової. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 552 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. та ін. мовами, зокрема книги, період. вид., дис. та ін.; комплектується літ-рою з питань судноводіння, енергетич. установок, автоматизації суден, радіоелектрон. і акустич. обладнання, транспорт. менеджменту, права, гідротехніч. буд-ва та ін. Дир. б-ки Г. Васильєва (від 1972).

Є. І. Стельмах

Стаття оновлена: 2003