Бібліотека Одеської державної музичної академії ім. А. Нежданової - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Одеської державної музичної академії ім. А. Нежданової

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ МУЗИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ ім. А. Нежданової Засн. 1913 як б-ка Одес. консерваторії (нині Одеська державна музична академія ім. А. Нежданової). Основу книгозбірні становили колекції книг муз. школи, муз. т-ва та муз. уч-ща. Великих втрат зазнав фонд б-ки під час 2-ї світ. війни, більшість книг було розграбовано та знищено. Від 1944 почалося відродження б-ки; літ-ру дарували викладачі, музиканти (К. Панькевич, О. Благовидова, Д. Камінський та ін.). Бібліотеч. фонд нараховує понад 125 тис. прим., з них 2/3 – ноти. Зберігаються прижиттєві видання класиків світ. та укр. музики, видання з автографами і дарчими написами П. Чайковського, К. Данькевича, Г. Свиридова, А. Габуччі, Р. Ґлієра, С. Орфеєва, Л. Дичко, Ю. Мейтуса, І. Шамо та ін.; зберігаються також наук. праці викладачів, автореф. дис. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань теорії музики, диригування, композиції, музикознавства, співів та ін. Система бібліотеч. обслуговування складається з абонементу і чит. залу, працюють також пункти книговидачі при кафедрах та кабінеті фольклору. Довідк.-бібліогр. апарат складається із системат. та абетк. каталогів книг і нот, довідк.інформ. видань, муз. темат. картотек. Дир. б-ки Т. Леонова (від 1992).

В. Т. Сергійко

Стаття оновлена: 2003