Бібліотека Одеської національної академії зв’язку ім. О. Попова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Одеської національної академії зв’язку ім. О. Попова

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОЇ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ ЗВ’ЯЗКУ́ ім. О. Попова Засн. 1930 як б-ка Одес. електротех. ін-ту зв’язку ім. О. Попова (нині Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова). Основу книгозбірні склали фонди б-к електротех. технікуму зв’язку та електротех. ф-ту Одес. політех. ін-ту. Нині у структурі б-ки 5 відділів, 2 сектори; працює міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 745 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 516 тис. прим. книг, 126 тис. прим. період. вид.; комплектується літ-рою з питань інформ. технологій та мереж, телекомунікац. систем, радіозв’язку, радіомовлення й телебачення, менеджменту й економіки у сфері зв’язку, комп’ютер. технологій і поштового зв’язку тощо. У фонді зберігається 462 прим. рідкіс. видань, серед них – «Телефонные аппараты и телефонныя установки» М. Писарева (С.-Петербургъ, 1911), «Полный курсъ желѣзнодорожной телеграфіи и телефоніи съ отдѣломъ электрической сигнализаціи» А. Бубновського (К., 1912), «Телефония» А. Котельникова (К., 1923), «Использование телеграфных проводов для телефонирования» Є. Китаєва (Москва, 1928) та ін. Укладено каталоги: абетк. (укр. та рос. видань), систематичний; картотеки: гол. довідкова, тематичні (історія зв’язку, наук. праць співроб., дис., автореф. дис., метод. видань). Б-ка проводить книжк. виставки, відкриті перегляди літ-ри. Зав. б-ки С. Халупська (від 1985).

П. П. Воробієнко

Стаття оновлена: 2003