Бібліотека Одеської національної академії харчових технологій - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Одеської національної академії харчових технологій

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОЇ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ ХАРЧОВИ́Х ТЕХНОЛО́ГІЙ Засн. 1902 як б-ка Одес. школи борошномелів, від якої починає свою історію Одеська національна академія харчових технологій, з ініціативи інж.-технолога Г. Вейнштейна, який виділив кошти на придбання літ-ри. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Планове надходження навч. літ-ри і спец. видань почалося 1914–17. Під час 2-ї світ. війни б-ку евакуйовано, 1944 відновила роботу. Нині у структурі б-ки 3 абонементи (наук., навч., худож. літ-ри), 4 чит. зали (тех., гуманітар., період. літ-ри, наук.-тех. документації), 4 відділи (наук.-бібліогр., комплектування фондів та наук. обробки літ-ри, навч. літ-ри, наук. та гуманітар. літ-ри), 6 секторів, 2 філії. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 609 тис. прим. укр., рос. та ін. мовами, зокрема 474 тис. книг, 134 423 період. вид., 14 719 іноз. літ-ри, 28 633 спец. види, автореф. дис. і дис. тощо; комплектується літ-рою з питань технологій харч. вироб-ва, механізації та автоматизації харч. вироб-ва, економіки, управління вироб-вом, сусп.-політ. та худож. літ-рою. У фонді зберігаються рідкісні вид. спец. літ-ри «Мукомольное дело» К. Вебера, «Мукомольная промышленность России и иностранные потребительские рынки» (обидві – С.-Петербург, 1910), «Помолы русскихъ мельницъ» В. Рейсиха (О., 1911). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., службового абетк. і топогр.) і картотек (гол. довідкової, тематичних). Працює «Літературна вітальня», б-ка організовує виставки, темат. огляди літ-ри. Б-ка готує бібліогр. та біобібліогр. покажчики («Технологічні процеси і устаткування макаронного виробництва», 1980–90; «Стерилізація і пастеризація у консервній промисловості», 1981–91), матеріали про історію Академії.

Л. Ф. Синякова

Стаття оновлена: 2003