Бібліотека Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди

БІБЛІОТЕКА ПЕРЕЯ́СЛАВ-ХМЕЛЬНИ́ЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Г. Сковороди Засн. 1986 як б-ка філії Київ. пед. ін-ту, від якої починає свою історію Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. Є абонемент і 5 чит. залів. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – бл. 160 тис. прим. укр., рос., англ., нім. та ін. мовами, зокрема 60 тис. книг, 33 166 прим. худож. літ-ри, 11 019 прим. іноз. літ-ри; передплачується бл. 200 період. видань. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується пед., філол. (з укр., англ., франц., нім. мов та літ-р), істор. літ-рою, а також літ-рою з питань фіз. виховання та біології. Зберігається колекція стародруків з педагогіки (архів І. Ярового), «Оксфордская иллюстрированная энциклопедия» (у 9-и т.) та «World book» (у 22-х т.). Створ. абетк., системат., диплом. робіт, іноз. літ-ри, краєзнав. каталоги, картотеки: систематична статей, підручників, період. видань. Створюється зведений краєзнав. каталог на базі музей. фондів міста, приват. колекцій, краєзнав. каталогу Ун-ту. Б-ка проводить презентації музей. і бібліотеч. фондів, конференції, галузеві бібліотечні навч.-інформ. семінари; видає інформ.-бібліогр. бюл. «Бібліокур’єр», наук.-інформ. покажчики «Наукові праці викладачів», «Путівник бібліотеки». Зав. б-ки О. Шкира (від 1998).

Н. П. Обертій

Стаття оновлена: 2003