Бібліотека Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії

БІБЛІОТЕ́КА ПІВДЕ́ННОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ІНСТИТУ́ТУ МОРСЬКО́ГО РИ́БНОГО ГОСПОДА́РСТВА ТА ОКЕАНОГРА́ФІЇ – див. Довідково-інформаційний фонд Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії.

Стаття оновлена: 2003