Бібліотека Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Ушинського - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Ушинського

БІБЛІОТЕ́КА ПІВДЕННОУКРАЇ́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. К. Ушинського Засн. 1919 як б-ка Одес. пед. ін-ту (нині Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Ушинського). Основу книгозбірні склали фонди б-к Одес. ун-ту та Укр. пед. ін-ту. Під час 2-ї світ. війни було втрачено майже весь бібліотеч. фонд. У повоєнний період фонд б-ки поповнювався за рахунок приват. б-к одес. вчених – проф. Б. Варнеке (3500 прим.), П. Потапова (550 прим.), А. Бардаха (900 прим.). Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 329 133 прим. укр., рос., англ., нім. та ін. мовами, зокрема 148 290 прим. – навч. літ-ра, 39 202 прим. – худож. літ-ра, 20 272 прим. – ноти, а також період. вид., альбоми; комплектується літ-рою з інформатики, математики, фізики, соц. педагогіки, дошкіл. та початк. навчання, психології, фіз. та муз. виховання, всесвіт. історії, мови і літ-ри (укр., англ., нім.), дефектології, дизайну. У фонді рідкіс. вид. зберігається 5 тис. прим. Нині фонд б-ки поповнюється за рахунок надходжень літ-ри від міжнар. благодійних фондів «Смолоскип» та «Сейбр-Світло». Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк. служб., читац. і худож. літ-ри, системат.) і картотек (темат., системат.).

Є. С. Кухта

Стаття оновлена: 2003