Бібліотека Подільської державної аграрно-технічної академії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Подільської державної аграрно-технічної академії

БІБЛІОТЕ́КА ПОДІ́ЛЬСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АГРА́РНО-ТЕХНІ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ Засн. 1955 як б-ка Кам’янець-Поділ. с.-г. ін-ту (нині Подільська державна аграрно-технічна академія) з фондом 6000 прим. Має статус наукової. У структурі б-ки – 3 відділи (комплектування та обробки, довідк.-інформ., обслуговування), 3 абонементи, 2 чит. зали, філія на ф-ті вет. медицини. Бібліотеч. фонд багатогалузевий, заг. кількість – 590 859 прим.: 344 412 прим. наук., 146 061 прим. навч., 189 368 прим. сусп.-політ., 31 494 прим. худож. літ-ри. Є обмін. фонд. Зберігається 360 прим. рідкіс. та цінних видань. Серед останніх видань – «Практическое руководство къ веденію молочного хозяйства» К. Петерсена (1879), «Коннозаводство. Въ отдельныхъ государствахъ, въ связи съ ученіемъ о породахъ лошадей» Г. Шварумккера (1906; обидва – перекл. з нім., С.-Петербургъ), «Современное положение въ России промысла сбора, культуры и обработки лекарственных растений по даннымъ анкеты Департамента Земледелия, произведенной въ 1915 году» (Петроградъ, 1916) та ін. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань агрономії, зоотехнії, вет. медицини, механізації с. госп-ва, аграр. менеджменту, обліку та аудиту, енергетики, профес. навчання, сусп. наук. Довідк.-бібліогр. апарат складається з абетк. та системат. каталогів, 6-и картотек. Б-ка видає бібліогр. покажчики праць науковців Академії (від 1990), проводить щороку понад 50 книжк. виставок, оглядів літ-ри. Дир. б-ки Л. Малина (від 1983).

В. В. Скоб’як

Стаття оновлена: 2003