Бібліотека Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

БІБЛІОТЕ́КА ПОЛТА́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Ю. Кондратюка Засн. 1930 як б-ка Полтав. ін-ту с.-г. буд-ва (нині Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. У структурі б-ки – 3 відділи (комплектування та обробки літ-ри, інформ.-бібліогр., книгозберігання), 3 абонементи (наук., навч., худож. літ-ри), 4 чит. зали (універсал., для викладачів, спец. видів тех. літ-ри та диплом. проектування, гуманітар. наук), філії на архіт. ф-ті та Центрі післядиплом. освіти. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 421 тис. прим. укр., рос. та ін. мовами, зокрема 285 тис. книг, 56 тис. період. видань, 15 тис. спец. видів наук.-тех. літ-ри і документів, 110 тис. прим. довідк.-нормат. видань, 4500 – іноз. видань, 28 тис. прим. – худож. літ-ри, дис., автореф. дис. Є обмін. фонд (2130 прим.). Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з тех. дисциплін, економіки, буд-ва, технології машинобудування, нафтогаз. справи, екології, електротехніки, автоматики, арх-ри, природн. та сусп. наук. У фонді зберігаються рідкісні видання: енциклопедії, словники (1844– 1915), серед них – «Атлас проектов и чертежей сельских построек, изданный от Департамента сельского хозяйства МГИ» (1853), «Руководство к истории искусства» Ф. Куглера (1869), «Русское искусство, его источники, его составные элементы, его высшее развитие, его будущность» В. ле Дюка (1879), «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства» (1900–09), «Промышленность и техника» (1901–09), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона, «Артезианские колодцы г. Полтавы» Н. Лоташевського (1915) та ін. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., службового, читацького та худож. літ-ри; системат. читацького та абетк.-предмет. покажчика до нього; топографічного) і картотек (з питань буд-ва й арх-ри, курс. та дипломного проектування, сусп.-політ. літ-ри, праць викладачів Ун-ту тощо). Б-ка – метод. центр б-к ВНЗів 3–4 рівнів акредитації Полтави. Щорічно б-ка видає бібліогр. покажчики «Праці викладачів Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка», серію покажчиків «В бібліотечку куратора». В б-ці проводяться літ.-художні вечори, чит. конф., бібліогр. огляди, виставки літ-ри.

В. О. Сидоренко

Стаття оновлена: 2003