Бібліотека Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Короленка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Короленка

БІБЛІОТЕ́КА ПОЛТА́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Короленка Засн. 1914 як б-ка Полтав. учител. ін-ту (нині Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Короленка). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. У структурі б-ки 5 абонементів, 4 чит. зали. Довідк.-бібліогр. фонд складається з абетк. та системат. каталогів і картотек («Персоналії», «Наук. праці викладачів», «Фізика», «Математика», «Полтавщина» та ін.). Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 566 тис. прим. укр., рос., білорус., чес., польс. мовами, зокрема понад 66 тис. період. вид., серед них – видання Ун-ту «Історична пам’ять», «Педагогічні науки», «Фізико-математичні науки» (усі – від 1998); «Філософські обрії», «Рідний край» (обидва – від 1999); «Філологічні науки» (1994, від 1999). У фонді рідкіс. видань (понад 17 тис. прим.) – бл. 7 тис. прим. книг, зокрема з приват. б-к Панаса Мирного, П. Голубовського, Н. Старицької, І. Зубковського; прижиттєві видання творів В. Антоновича, Д. Багалія, М. Довнар-Запольського, П. Житецького, В. Модзалевського, І. Павловського, М. Сумцова; «Архів Юго-Западной России» (1859–1904), «Литовська метрика» (1903–15), «Етнографічний збірник НТШ» (1895–1929), «Жерела до історії України-Руси» (1895–1911); понад 2 тис. період. видань, зокрема «Основа» (1861–62), «Кіевская старина» (1882–1906), «Записки НТШ» (1892–1937), «Світло» (1911–13). Фонд містить також меморіал. б-ки М. Жовтобрюха, Д. Ганича, П. Ротача. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань педагогіки, укр. мови і літ-ри, іноз. мов (англ., нім.), історії, біології, хімії, фізики, математики, географії, практ. психології, культурології, мист-ва, економіки, інформатики, худож. літ-рою. Б-ка видає бібліогр. покажчики «Полтавський державний педагогічний університет» (від 1969), «Навчально-виховна робота у ВНЗі» (від 1976), видає інформ. бюл. «Нові надходження літератури до бібліотеки», темат. бібліогр. списки та покажчики. Б-ка проводить презентації нових надходжень, літ.-муз. вечори, виставки книг. 1998 б-ка провела наук. конф. з переглядом літ-ри «1000-ліття української книги», «Книга – пам’ять віків», 1999 – «Панас Мирний і літературний процес» (до 150-річчя від дня народження письменника), 2001 – «В. Г. Короленко – людина, громадянин, письменник», «Науково-педагогічна спадщина В. І. Вернадського як планетарне явище», 2002 – «Педагоги із світовим ім’ям» (Г. Ващенко, А. Макаренко, В. Сухомлинський). Дир. б-ки С. Марченко (від 2001).

Літ.: Книгозбірня ІНО // Зап. Полтав. ІНО. 1927. Т. 4; Щербаківський В. Український університет у Полтаві: Спогади. П., 1994; Рудинський М. Про заснування в Полтаві педагогічного факультету (1918). П., 1995; Бака М. В., Цветкова Л. Л. Невичерпна скарбниця знань // Істор. пам’ять: Наук. зб. П., 2000. Вип. 1; Ротач П. Книжка з бібліотеки Панаса Мирного // КС. 2000. № 2.

Л. М. Лайко

Стаття оновлена: 2003