Бібліотека Полтавського університету споживчої кооперації України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Полтавського університету споживчої кооперації України

БІБЛІОТЕ́КА ПОЛТА́ВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ СПОЖИ́ВЧОЇ КООПЕРА́ЦІЇ УКРАЇ́НИ Засн. 1968 як б-ка філії Львів. торг.-екон. ін-ту, від якого починає свою історію Полтавський університет споживчої кооперації України. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Є електрон. чит. зал, обладнаний 50-ма комп’ютерами; заг. чит. зал на 320 місць; чит. зал для викладачів на 50 місць, з них 8 комп’ютеризовано; абонементи навч. і наук. літ-ри; відділи інформ.-бібліотеч., комплектування та обробки літ-ри, відділ автоматизації та електрон. обробки документів. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 303 899 прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, серед них 292 238 книг, 11 520 період. та інформ., 2311 іноз. видань; 141 – на магніт. носіях. Зберігається 325 прим. рідкіс. видань, серед яких – «Государственная внешняя торговля 1840 года въ разных ея видахъ» (С.-Петербургъ, 1841), «Обзор грамотъ Коллегіи экономіи. Вып. 1. Обзоръ бѣеженецкихъ (1300–1761 гг.) и алтырскихъ (1607–1761 гг.) актовъ» С. Шумакова (Москва, 1899), «Народная энциклопедія научныхъ и прикладныхъ знаній. Т. 14. Народнохозяйственная политика» (Москва, 1911). Фонд комплектується літ-рою з фінансів і обліку, економіки і менеджменту, товарознавства і комерц. справи, технології громад. харчування, технології зберігання і перероблення плодів та овочів, сусп. наук, іноз. мов. Довідк.-бібліогр. апарат складається з абетк., системат. каталогів. Від 1991 діє електрон. каталог видань, статей з період. видань та електрон. повнотекст. документів. 2001 започатк. електронна б-ка, фонд якої містить 1 тис. гіпертекст. документів, бази даних на компакт-дисках; формується за рахунок розроблених викладачами Ун-ту навч.-метод. комплексів, рекомендацій, курсів лекцій.

С. В. Садова

Стаття оновлена: 2003