Бібліотека Полтавської гравіметричної обсерваторії інституту геофізики ім. С. Субботіна НАНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Полтавської гравіметричної обсерваторії інституту геофізики ім. С. Субботіна НАНУ

БІБЛІОТЕ́КА ПОЛТА́ВСЬКОЇ ГРАВІМЕТРИ́ЧНОЇ ОБСЕРВАТО́РІЇ ІНСТИТУ́ТУ ГЕОФІ́ЗИКИ ім. С. Субботіна НАНУ Засн. 1926 як б-ка Полтав. гравіметрич. обсерваторії Палати мір і ваги (нині Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С. Субботіна НАНУ). Бібліотеч. фонд галузевий; містить 25 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. та ін. мовами, зокрема спец. види наук.-тех. літ-ри і документи. До фонду увійшли матеріали з приват. б-ки першого дир. Обсерваторії О. Орлова. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з усіх питань астрономії, а також з окремих питань математики, фізики, радіофізики, геофіз. і астрометрич. наук. Є обмін. фонд. Серед раритет. видань – «Энциклопедическій словарь» (С.-Петербургъ, 1890–1907) Ф. Брокгауза та І. Ефрона, «Resultate des Internationalen Breitendienstes» (bd. 1–4, Berlin, 1903–11) Т. Альдрета і Б. Ванаха, «Ergebnisse des Internationalen Breitendienstes von 1912.0 bis 1922.7» (Potsdam, 1932) Б. Ванаха та Г. Манкопфа. В б-ці зберігаються брошури з автографом К. Ціолковського, прижиттєві видання праць П. Лапласа, Ф. Тіссерана, А. Пуанкаре. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги; бібліогр. картотеки, зокрема праць співроб. Обсерваторії (від 1926); фонди довідк. і бібліогр. видань. Б-ка видала «Библиографический указатель работ сотрудников Полтавской гравиметрической обсерватории АН УССР за 1926–1975» (К., 1975). Працюють чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент; діє виставка нових надходжень і проспектів нових видань.

С. О. Тищук

Стаття оновлена: 2003