Бібліотека Полтавської державної аграрної академії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Полтавської державної аграрної академії

БІБЛІОТЕ́КА ПОЛТА́ВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АГРА́РНОЇ АКАДЕ́МІЇ Засн. 1920 у Полтаві як б-ка с.-г. ф-ту Вищої робітничої школи, від якого починає свою історію Полтавська державна аграрна академія. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 339 тис. прим. укр., рос., нім., англ., франц. мовами, зокрема 292 тис. книг і брошур, 47 тис. прим. період. вид., 167 дис. (від 1967), автореф. дис. (від 1965). Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань агрономії, зооінженерії, вет. медицини, механізації с. госп-ва, обліку й аудиту, аграр. менеджменту, фінансів, економіки, інформатики. Б-ка – базова для с.-г. б-к області.

Г. К. Середа

Стаття оновлена: 2003