Бібліотека Прикарпатського державного університету ім. В. Стефаника - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Прикарпатського державного університету ім. В. Стефаника

БІБЛІОТЕ́КА ПРИКАРПА́ТСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Стефаника Засн. 1940 в м. Станіслав (нині Івано-Франківськ) як б-ка пед. ін-ту (нині Прикарпатський державний університет ім. В. Стефаника). Має статус наукової. Нині у структурі б-ки 3 відділи (довідк.-бібліогр., комплектування й тех. обробки літ-ри, обслуговування), міжбібліотеч. абонемент, 2 абонементи, 13 чит. залів (зокрема чит. зал «Україніка» – 5 тис. прим. з приват. колекцій вчених, громад. та культур. діячів діаспори), 5 філій. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 650 тис. прим. укр., рос., польс., англ., франц., нім. мовами, зокрема 590 тис. книг, 600 назв журналів і газет, 15 тис. автореф. дис. і дис., бл. 20 тис. нот. видань та ін.; комплектується літ-рою з історії, мовознавства, літературознавства, математики, фізики, хімії, біології, педагогіки, психології, філософії, релігії, економіки, права, географії, фіз. культури та спорту, худож. літ-рою. 1970 започатк. фонд рідкіс. книги, який нині нараховує понад 5,5 тис. прим. Серед цих видань: «Настольная хронологія замѣчательныхъ произшествій, полезныхъ открытій, рожденія и смерти знаменитыхъ людей, отъ сотворенія міра по настоящее время» М. Соловйова (С.-Петербургъ, 1852), «Описаніе рукописей и каталогъ книгъ церковної печати бібліотеки А. И. Хлудова» (Москва, 1872), «Сочиненія Сергѣя Михайловича Соловьева» (С.-Петербургъ, 1882) та ін. У б-ці зберігаються також прижиттєві видання І. Франка, В. Щурата, Марка Черемшини; приватна б-ка та архів В. Полєка; повне зібрання часописів «Визвольний шлях», «Календар Українського народного союзу» (1928–2000). Є обмін. фонд. Створ. систему картотек («Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника», «Праці викл. ун-ту» – від 1960, краєзнавча), каталогів (зокрема від 1999 – електрон. «Нові надходження»), бази даних період. видань, дис. та дарованої літ-ри. Видано покажчик «Стефаникознавство у Прикарпатському університеті (1971–2001)» (2001), започатк. серію бібліогр. покажчиків «Науковці Прикарпатського університету» (від 2002). Від 2000 в б-ці проводяться презентації книг Івано-Фр. вид-ва «Лілея-НВ». Дир. б-ки М. Бігусяк (від 1998).

С. В. Олейник

Стаття оновлена: 2003