Бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету

БІБЛІОТЕ́КА РІ́ВНЕНСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ГУМАНІТА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1940 як б-ка Учител. ін-ту (нині Рівненський державний гуманітарний університет). 1998 книгозбірня поповнилася за рахунок фондів б-ки Ін-ту культури, внаслідок об’єднання ВНЗів. У структурі б-ки – відділи комплектування та обліку літ-ри, обробки та каталогізації, довідк.-інформ., обслуговування (5 абонементів, 3 чит. зали, кафедрал. б-ки), сектори інновац. технологій та комп’ютеризації, культурно-просвітниц. роботи. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 500 тис. прим. укр., рос., іноз. мовами, зокрема 3718 прим. наук., 163 028 – навч., 53 530 – худож. літ-ри, нотні вид. (від 1955); комплектується літ-рою за профілем Ун-ту. Зберігається бл. 1000 прим. рідкіс. книг та журналів від 19 ст., серед них – «Курсъ математики» (ч. 2, 1814), ж. «Современникъ» (1849–66), «Философская пропедевтика или Основанія логики и психологіи» Т. Румпеля (1878), «Сборник статей изъ новейших английских писателей, съ примечаніями, біографическими очерками и словаремъ» (1881), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1907). Довідк.-бібліогр. апарат складається з системи каталогів і картотек. Б-ка видає наук.-допоміжні та рекомендац. бібліогр. покажчики «Проблеми виховання у сучасному вимірі», «Каталог рідкісних видань із фондів бібліотеки РДГУ (1814–1944)», «Міжнародний тероризм – загроза людству» (усі – 2001), «Авторські школи в Україні (Експериментальні навчальновиховні заклади)», «Педагогічні інновації: теорія і практика», «Світ глобалізації чи глобалізація світу» (усі – 2002), щоквартал. покажчики нових надходжень за галузями, бібліодайджести з актуал. проблем освіти й виховання. Б-ка – метод. центр для б-к коледжів, які входять до складу Ун-ту.

С. Н. Грипич

Стаття оновлена: 2003