Бібліотека Севастопольського національного технічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Севастопольського національного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА СЕВАСТО́ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1960 як б-ка філії Одес. політех. ін-ту, від якої починає свою історію Севастопольський національний технічний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. У структурі б-ки відділи – обслуговування (3 абонементи, 5 чит. залів), комплектування та оброблення літ-ри, інформ.-бібліогр., нормативно-тех. документації, сектор автоматизації, книгосховище. Б-ка має комп’ютер. чит. зал з доступом до мережі Інтернет. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 1,3 млн прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема 1,03 млн книг і брошур, 174 тис. період., 22400 іноз. вид., 402 тис. спец. видів (від 1968), автореф. дис. і дис. (від 1960), нотні, картогр. (від 1970), образотворчі вид. (від 1955), грамзаписи, компакт-диски. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань судно-, приладо-, машинобудування, автоматики, телемеханіки, радіотехніки, обчислюв. машин, екон. кібернетики, автомобілів та автомоб. госп-ва, пром. екології, базових інж. наук, економіки, фінансів, бухгалтер. обліку, філософії, іноз. мов, права, охорони праці та ін. У фонді рідкісних вид. зберігається 2900 прим., зокрема зібрання книг з питань суднобудування (1864–1973) М. Воєводіна; «Большая энциклопедия» (в 22-х т., 1903), «Промышленность и техника: энциклопедия промышленных знаний» (в 6-и т., 1902). Ведеться електрон. каталог нових надходжень (від 1999). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк. ген., абетк. читац., системат., топограф., нумерац., предмет.) і картотек (гол. довідкової, наук. праць співроб. Ун-ту, автореф. дис., дис., метод. посібників, краєзнавчої). Б-ка проводить конф., літ.-муз. вечори, презентації книг. У б-ці працює літ.-муз. вітальня.

В. О. Попова

Стаття оновлена: 2003