Бібліотека Слов’янського державного педагогічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Слов’янського державного педагогічного університету

БІБЛІОТЕ́КА СЛОВ’Я́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1939 у м. Слов’янськ (нині Донец. обл.) як б-ка Слов’ян. учител. ін-ту (нині Слов’янський державний педагогічний університет). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. 1941 книжк. фонд нараховував 24 тис. прим., під час 2-ї світ. війни був знищений. Відновлювати книгозбірню (від 1943) допомагали б-ки пед. ін-тів, насел., 2000 прим. одержано із Держфонду (Москва). Нині у структурі б-ки – відділи комплектування і наук. обробки літ-ри, довідк.-бібліогр., обслуговування, 4 абонементи, 4 чит. зали. Бібліотеч. фонд універсал., заг. кількість – 533 121 прим. укр., рос., білорус., англ., болгар., нім., франц. мовами, зокрема 387 145 книг, 41 184 період., 4383 іноз. видань, 1036 спец. видів, неопубл. матеріалів, 118 автореф. дис. та ін.; комплектується літ-рою матем., фіз., заг.-тех., філол., екон., пед., психол. профілів, а також зі спорту і мист-ва. Фонд рідкіс. видань містить 850 прим., серед них – «Исторія искусства всѣх временъ и народовъ» К. Вермана (в 3-х т., 1896), «Исторія первыхъ вѣков христианства» Е. Ренана (т. 2–3, 5–7, 1904), «Исторія Росіі съ древнѣйшихъ временъ» С. Соловйова (1911), «Очерки изъ русской исторіі. Т. 2. Монографіі и статьи по исторіи Слободской Украйны» Д. Багалія (Х., 1913), прижиттєві видання творів Л. Толстого (1903), О. Купріна (1912), Л. Андреєва (1913), І. Буніна (1915), кн. із серій «Библиотека великих писателей» (1901–09), «Вся природа» (1900–09). До 50-річчя заснування Ун-ту видано «Библиографический указатель печатных работ преподавателей». Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) і картотек (системат., краєзнав., опубліков. праць викл. Ун-ту). Б-ка проводить книжк.-ілюстративні виставки, бібліогр. огляди літ-ри, темат. вечори, конф., щорічні краєзнавчі та шевченків. читання. Зокрема 2002 б-ка провела літ. вечір «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю» (До 185-річчя від дня народж. укр. поета М. Петренка), наук.-студент. конф. «Християнство і укр. відродження», «Слобожан. вечорниці». Б-ка – чл. Асоц. б-к ВНЗів Донец. регіону. Дир. б-ки Н. Землянська (від 1983).

А. І. Обухова

Стаття оновлена: 2003