Бібліотека Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка — Енциклопедія Сучасної України

Бібліотека Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка

БІБЛІОТЕ́КА СУМСЬКО́ГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. А. Макаренка Засн. 1924 у Сумах як б-ка вищих пед. курсів, від яких починає свою історію Сумський державний педагогічний університет ім. А. Макаренка. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. У структурі б-ки – 6 абонементів, 6 чит. залів, 5 відділів (обслуговування літ-рою на абонементах, обслуговування навч. і наук. літ-рою в чит. залах, комплектування та наук. обробки документів, бібліогр.-інформ., наук.-метод.), 25 кафедрал. б-к, довідк.-бібліогр. фонд. Бібліотеч. фонд універсал., заг. кількість – 920 632 прим. укр., рос., англ., нім. та ін. мовами, зокрема 509 723 книги, 365 132 брошури, 45 606 назв період. вид., 171 документ на магніт. та оптич. носіях, а також автореф. дис. і дис., нотні, образотворчі вид. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань педагогіки, історії, фіз.-мат., природничо-геогр., філол. наук, фіз. виховання, музики, сусп.-політ., худож. літ-рою. У фонді рідкіс. та цінних вид. зберігається 6 тис. прим.: енциклопедичні словники, журнали 18–19 ст., приватна б-ка О. Петровського (1705 прим. літ-ри муз. циклу) та ін. Б-ка здійснює книжк. обмін з б-ками країн СНД. Видав. діяльність: покажчики «Історія народної освіти та педагогіки» (1992), «Історія українського козацтва» (1993), «Народні традиції, звичаї та обряди українців» (1994), «Відродження національного виховання» (1995), «Життєва високість педагога» (1996), «Студент – шлях до особистості» (1997), «Жива душа народу: український фольклор» (1997). Б-ка – чл. Асоц. бібліотекарів України. Довідк.-бібліогр. апарат складається з 6-и каталогів, 16-и картотек. Створ. електрон. каталог (11 тис. записів). Дир. б-ки З. Горова (від 1986).

Статтю оновлено: 2003
Цитувати статтю
І. О. Железняк, Н. В. Лукіна . Бібліотека Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=39730 (дата звернення: 25.02.2021).