Бібліотека Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бібліотека Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля


Бібліотека Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

БІБЛІОТЕ́КА СХІДНОУКРАЇ́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Даля Засн. 1923 у Луганську як б-ка вечір. робітничого технікуму, від якого починає свою історію Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. У структурі б-ки – 2 абонементи, 7 чит. залів, 20 пунктів на кафедрах, літ. вітальня. Працює міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 750 тис. прим. укр., рос., польс. та ін. мовами. Фонд спец. видів тех. видань комплектується від 1960, від 1991 надходять автореф. дис. та дисертації, захищені в Ун-ті; передплачується 502 часописи (зокрема «Литейное производство» від 1951, «Железнодорожный транспорт» від 1961), із них 42 – іноз. мовами, 47 назв газет. Щорічно фонд поповнюється більш як на 15 тис. од. зберігання. У літ. вітальні зібрано та згруповано матеріали за темами (понад 60), багату колекцію репродукцій картин і портретів діячів укр. та світ. науки й культури. У б-ці розроблено систему каталогів, зокрема ведеться електрон. каталог нових надходжень (від 1992). Довідк.-бібліогр. відділ видає інформ. бюл. нових надходжень, бібліогр. покажчик «Друковані праці професорсько-викладацького складу Східноукраїнського державного університету за 1961–1997 роки» (1999), довідк. посібник-путівник «Бібліографічний пошук в науковій і учбовій роботі» (2001), метод. вказівки «К составлению и оформлению рефератов» (2002). Б-ка – метод. центр б-к ВНЗів Луган. обл.

Статтю оновлено: 2003