Бібліотека Таврика ім. О. Стевена Кримського республіканського краєзнавчого музею - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Таврика ім. О. Стевена Кримського республіканського краєзнавчого музею

БІБЛІОТЕ́КА «ТА́ВРИКА» ім. О. Стевена КРИ́МСЬКОГО РЕСПУБЛІКА́НСЬКОГО КРАЄЗНА́ВЧОГО МУЗЕ́Ю Засн. 1873 у Сімферополі О. Стевеном як б-ка Таврій. губ. земства. Від 1878 – власне ім’я «Таврика», 1894 присвоєно ім’я засн. б-ки. Від 1921 діє при Центр. музеї Тавриди, об’єднала кілька краєзн. б-к (земську, Природничо-істор. музею, Крим. т-ва дослідників і любителів природи, Крим. обл. бюро краєзнавства, Таврій. ученої архів. комісії, бібліотеч. відділу Крим. обл. ком-ту у справах музеїв і охорони пам’ятників старовини, мист-ва, природи та нар. побуту) і низку приват. зібрань (б-ка імператора Миколи ІІ в Лівадій. палаці, історика О. Бертьє-Делагарда, дворян М. Султан-Крим-Ґірея, М. Мальцова, родини Бороздіних-Давидових та ін.). Сучасна назва від 1991. Внесена до Міжнар. реєстру б-к. Зберігаються унік. зібрання літ-ри про Крим, виданої в 17–20 ст. у галузях археології, історії, етнографії, нумізматики, геології, літ-ри, мист-ва, музеєзнавства, церков. археології тощо. У фонді б-ки – 45 тис. прим., серед них – 2,5 тис. книг іноз. мовами, 1 тис. підшивок крим. газет (від 1838), понад 300 карт Криму й Таврій. губ., альбоми гравюр і літографій з видами та типажами Криму до подорожей П. Сумаркова (С.-Петербургъ, 1803), А. Демидова (малюнки О. Раффе, 1848), П. Паласа (Paris, 1905). Раритет. фонд містить: рукописні богослужебні книги («ωктоихъ или ωсьмогласникъ Іоанна Дамаскина» 17 ст.); «Лѣтописецъ соловецка манастыра» (1797); рукописні судебники («Экстракты, выбранные из законов по каморъколлегіи 1779 года»); путівники Кримом (від 1834); альбоми фотографій Р. Фентона та літографій В. Сімпсона про Крим. війну (London, 1855–56); губ. та земські видання від 1866; довідк. та пам’ятні книги Таврій. губ. (від 1867); опис подорожей Кримом Катерини ІІ (Москва, 1786), Е. Кравен (Москва, 1795), П. Палласа (С.-Петербургъ, 1795), В. Ізмайлова (Москва, 1802), П. Свиньїна (С.-Петербургъ, 1839), А. Демидова (Москва, 1853); «Письма, мысли и избранные творенія принца де Линя» (Москва, 1809), «Записки графа Сегюра о пребываніи его въ Россіи въ царствованіе Екатерины ІІ (1785–1789)» (С.-Петербургъ, 1865). Серед унік. видань – богослужебна книга Танах давньоєвр. мовою (243 арк. пергаменту, кін. 11 ст.), видання Ельзевірів 17 ст. (Біблія 1669, твори Плінія, зб. «Russia feu Moscovia itemque Tartaria», 1630); альбом «The Beautiful Scenery and Places of Interest in Crimea by Carlo Bossoli» (London, 1856); «Исторіа и памятники Византійской эмали, сочиненіе Н. Кондакова» (С.-Петербургъ, 1892); «Царская охота на Руси царей Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя Михайловича XVII векъ» М. Кутепова (С.-Петербургъ, 1898). Довідк.-бібліогр. апарат складають системні каталоги (абетк., старих і нових видань, топографічний) та картотеки статей, персоналій, карт, ілюстрацій, народів Криму. В електрон. базах даних – каталог (25 тис. записів) та ілюстрації (3 тис. записів). Наук. робота ведеться за темами «Кримська бібліографія», «Колекції “Таврики”», «Штампи, автографи, маргіналії». Б-кою видано зб. «Таврика» (Сф., 1998), бібліогр. покажчики «Крымский журнал» (Сф., 1999), «Арсений Иванович Маркевич» (Сф., 2000), «Бертье-Делагард Александр Львович» (Сф., 2002). У щорічнику «Крымский альбом» (Москва–Коктебель) публікуються анотов. покажчики «Новые книги о Крыме» (від 1997). Б-ка є організатором Днів краєзнавця, секції «Бібліотеки Криму» на щоріч. Таврій. читаннях, які проводить музей, дисплей. виставок «Золотий фонд “Таврики”». Зав. б-ки – Н. Колесникова (від 1994).

Л. І. Кузнецова

Стаття оновлена: 2003