Бібліотека Таврійської державної агротехнічної академії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Таврійської державної агротехнічної академії

БІБЛІОТЕ́КА ТАВРІ́ЙСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АГРОТЕХНІ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ Засн. 1932 у Мелітополі як б-ка заводу-комбінату с.-г. машинобудування, від якого починає свою історію Таврійська державна агротехнічна академія. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. У структурі б-ки – відділи комплектування і обробки літ-ри, книгозберігання, обслуговування (3 абонементи, чит. зал), довідк.-бібліогр., сектору наук.-тех. інформації. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 334 076 прим. укр., рос., англ. та ін. мовами: понад 263 тис. книг та брошур, понад 26 тис. прим. період. вид., 1712 мікрофільмів, автореф. дис. та ін. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується екон., тех., наук.-природн. літ-рою, а також літ-рою з механізації, електрифікації та автоматизації с. госп-ва, аграр. менеджменту. У фонді зберігається 1159 прим. рідкіс. видань (від 18 ст.): «Описание растений российского государства с их изображениями» (1786), «История земли» М. Неймайра (1904) та ін. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів – абеткових (служб., читацький), держ. стандартів, автореф. дис. і дисертацій, публікацій викладачів; краєзнавчих, тематичних картотек. Є 2 чит. зали, 3 абонементи та міжбібліотеч. абонемент. Б-ка видала бібліогр. покажчики «Нормативні акти АПК (1990– 2001)», «Нетрадиційні джерела енергії (1995– 2001)», «Публікації працівників ТДАА» (вип. 5, 1992–99). Б-ка – метод. центр Запоріз. об’єднання с.-г. б-к, проводить огляди-бесіди, щоріч. усний журнал «Читач і бібліотека». При б-ці діє літ.-муз. клуб «Ліра».

Л. О. Петрова

Стаття оновлена: 2003