Бібліотека Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка

БІБЛІОТЕ́КА ТЕРНО́ПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Гнатюка Засн. 1940 як б-ка Кременец. учител. ін-ту, від якого починає свою історію Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. У структурі б-ки: відділи (комплектування літ-ри, наук. обробки літ-ри, наук.-інформ. забезпечення та автоматизації, довідк.-бібліогр.), 2 абонементи, 5 чит. залів. Бібліотеч. фонд універсальний, заг. кількість – 610 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц., польс. мовами, зокрема 1082 назви журналів (з них 420 іноз. мовами), 79 назв газет, 169 тис. прим. наук. літ-ри, 64 тис. прим. худож. літ-ри, 28 тис. прим. іноз. мовами; комплектується літ-рою з питань педагогіки, психології, філософії, природн. наук, музики, фіз. виховання, філол. наук тощо. У фонді рідкіс. та цінних вид. зберігається 21 тис. примірників (фонд польс. літ-ри – 15 709 прим.): «Jan Baudoin Swietoszek zmysłony. Komedia w pieciu aktach przezumyslnie dla teatru Warszawskiego z Moliera przełożona i do obyczajow narodowych z niektorymi odmianami przygotowana» (Warsawa, 1777), «Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарловъ. Истинная повесть» С. Річардсона (перекл. з англ., ч. 2, С.-Петербургъ, 1791); журнали 18–19 ст. (зокрема «Русский вѣстник» (1859– 89), «Волынские епархиальные вѣдомости» (1873–1909), «Kosmos» (1876–1937), «Исторический вѣстник» (1882–1917), «Вѣстник воспитания» (1894– 1915) та ін.), прижиттєві видання А. Міцкевича, Ю. Словацького, Лесі Українки, І. Франка, Т. Шевченка. Довідк.-бібліогр. апарат б-ки складається з каталогів (ген. абетк., читац. абетк. та системат., період. вид., іноз. літ-ри, автореф. дис.) та картотек (системат., темат., праць викл. Ун-ту). Від 2001 функціонує автоматиз. бібліотечна система «УФД-Бібліотека». Ведеться електрон. каталог нових надходжень літ-ри, дис. та автореф. дис., період. вид. тощо. Б-ка організовує темат. виставки, презентації книг, літ. вечори, диспути, усні журнали тощо. Б-ка брала участь у проведенні конф. «Яків Головацький і рух за нац. відродження та культур. єднання слов’ян. народів» (1989), «Функція в мові, логіці та математиці (до 100-річчя К. Айдукевича)» (1990), ювілеїв Б. Лепкого (1997), Ю. Словацького (1999–2002) та ін. Дир. б-ки О. Конончук (від 2002).

Л. В. Талпош

Стаття оновлена: 2003