Бібліотека Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя

БІБЛІОТЕ́КА ТЕРНО́ПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. І. Пулюя Засн. 1962 як б-ка заг.-тех. ф-ту Львів. політех. ін-ту, від якого починає свою історію Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. Є 2 абонементи, чит. зал, електрон. чит. зал, 2 відділи (комплектування та наук. обробки літ-ри, довідк.-інформ.). Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 132 830 прим. укр., рос., англ., нім. та ін. мовами, зокрема 130 785 книг, 8132 прим. худож. літ-ри, 8923 іноз. мовами. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань технології машинобудування, обчислюв. техніки, верстатів і інструментів, електротехніки, металознавства, автоматизації вироб-ва, комп’ютер. наук, устаткування харч. вироб-в, економіки, орг-ції планування, математики, фізики, хімії, опору матеріалів, деталей машин, стандартизації. Існує електрон. чит. зал. Весь фонд б-ки внесений до електрон. каталогу, який забезпечує пошук літ-ри за назвою книги, прізвищем автора, вид-вом, анотацією, автор. кодом (бл. 40 тис. записів). Завдяки електрон. каталогу з’явилася можливість з локал. мережі та через Інтернет знаходити потрібну літ-ру, переглядати необхідні розділи, готувати темат. огляди. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., абетк.-предмет., системат., електрон.) і картотек (тематичної, газетно-журнал. статей, «Тернопільський технічний університет на сторінках газет», законів України та постанов КМ України, забезпечення навч. літ-рою).

Г. Д. Попівняк

Стаття оновлена: 2003