Бібліотека Тернопільської державної медичної академії ім. І. Горбачевського - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Тернопільської державної медичної академії ім. І. Горбачевського

БІБЛІОТЕ́КА ТЕРНО́ПІЛЬСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ МЕДИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ ім. І. Горбачевського Засн. 1957 у Тернополі з ініціативи П. Герасименка, Д. Климчук, С. Венгера як б-ка Мед. ін-ту (нині Тернопільська державна медична академія ім. І. Горбачевського). У структурі б-ки – 3 відділи, 2 абонементи, чит. зал для іноз. студентів, комп’ютерні чит. зали з фондом навч. електрон. книг та виходом в мережу Інтернет, філія чит. залу у студент. гуртожитку. Бібліотеч. фонд галузевий, заг. кількість – 354 650 прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема книг – 311 350 прим., період. видань та видань, що продовжуються – 39 447 прим., спец. видів тех. документації та неопубліков. матеріалів – 3798 прим.; комплектується літ-рою з питань медицини та суміж. наук. Щороку бібліотеч. фонд поповнюється на 10–12 тис. прим. У фонді рідкіс. видань зберігаються: «Учение о мозге. Руководство для учащихся и врачей» (1884), «Руководство к фармакологии» Г. Нотнагеля і М. Россбаха (ч. 2, 1895), «Частная патология и терапия женских болезней. Руководство для врачей и студентов» К. Славянського, «Клиническая диагностика внутренних болезней. Микроскопические, химические и бактериологические способы исследования» д-ра фон Якша (обидва – 1897) та ін. Б-ка видала «Бібліографічний покажчик наукових праць Тернопільської державної медичної академії ім. І. Я. Горбачевського» (1968– 96). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., предмет., авторефератів, іноз. літ-ри) і картотек (системат., краєзнав., персоналій, праць співроб. Академії).

Д. М. Тараненко

Стаття оновлена: 2003