Бібліотека Технологічного інституту молока та м’яса УААН - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Технологічного інституту молока та м’яса УААН

БІБЛІОТЕ́КА ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ МОЛОКА́ ТА М’Я́СА УААН Засн. 1960 у Києві як б-ка УкрНДІм’ясомолпром (нині Технологічний інститут молока та м’яса УААН). Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд багатогалузевий, містить 35 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема автореф. дис., дис. (від 1960), спец. види наук.-тех. літ-ри і документів (від 1960), довідк. і бібліогр. вид., неопубл. праці, мікрофіші, 46 назв журналів, 12 назв газет. Комплектується літ-рою з питань м’ясної, молоч., харч. пром-сті, хімії, фізики, мікробіології, біохімії, техніки, медицини, тваринництва. Є обмін. фонд, чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Видає бюлетень «М’ясо та молоко». Зав. б-ки О. Босько (від 1997).

О. Ф. Льодова

Стаття оновлена: 2003