Бібліотека Технологічного університету Поділля - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Технологічного університету Поділля

БІБЛІОТЕ́КА ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ПОДІ́ЛЛЯ Засн. 1962 як б-ка Хмельн. заг.-тех. ф-ту Укр. полігр. ін-ту, від якого починає свою історію Хмельницький державний університет (до 2004 – Технологічний університет Поділля). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. У структурі б-ки – 10 відділів, 5 галуз. чит. залів, 8 абонементів, зал каталогів, електрон. чит. зал, зал спец. видів наук.-тех. документації і диплом. проектування, комплектування; 2 факультет. б-ки з чит. залами та 7 кафедральних. Створ. інновац. центр бібліотеч. менеджменту. Бібліотеч. фонд багатогалузевий, заг. кількість – 600 тис. прим. укр., рос. та ін. мовами, зокрема 427 122 книги, 73 645 період. вид., 2726 іноз. вид., 23 889 спец. видів (від 1966), автореф. дис. (від 1972). Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань фізики, хімії, математики, легкої пром-сті, хім. технології, радіотехніки, побут. обслуговування, технології машинобудування, екології, інформатики, комп’ютер. систем, приклад. лінгвістики, інж. психології, історії, філософії, культури, політології, економіки, права, бухгалтер. обліку та аудиту. До послуг користувачів електрон. каталог (від 1992), повнотекст. бази даних «Метод. посібники», «Підручники», «Ліга-Закон», понад 120 компактдисків; бібліогр. покажчики «Праці вчених Ун-ту»; «Бібліогр. темат. покажчики» та «Інформ. списки», «Вища школа», «Період. видання», «Нові надходження». Б-ка бере участь у проектах щодо надання доступу до повнотекст. версій наук. журналів світ. вид-в. Довідк.-бібліогр. апарат складається з 14-ти каталогів (зокрема електрон.) та 30-ти картотек (зокрема електрон. версія системат. картотеки статей, картотеки персоналій тощо); довідк.-бібліогр. фонду, бібліогр. покажчиків. Від 1998 започатк. серію «Бібліографія наукових праць вчених Університету» (видано 13 покажчиків). Бібліогр. покажчики публікацій викладачів Ун-ту і тематичні – у машинописній формі та в електрон. вигляді на сайті книгозбірні. Дир. б-ки В. Петрицька (від 1984).

О. Б. Айвазян

Стаття оновлена: 2003