Бібліотека України для дітей Державна — Енциклопедія Сучасної України

Бібліотека України для дітей Державна

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НИ ДЛЯ ДІТЕ́Й Державна – головна установа в Україні з питань організації бібліотечно-бібліографічного обслуговування дітей. Засн. 1967 як Держ. респ. б-ка, 1978–91 – Держ. респ. б-ка ім. Ленін. комсомолу, від 1992 – сучасна назва. Фонд б-ки нараховує понад 450 тис. прим. укр., рос. та ін. мовами. Серед них: художня літ-ра, книги з усіх галузей знань на допомогу вивченню предметів шкіл. програми; вид. з питань педагогіки, психології, бібліотеч. справи, історії, теорії та критики дит. літ-ри; бл. 14 тис. грамплатівок і компакт-дисків, аудіокасет, діафільмів, 70 назв газет, 134 назви журналів. Широко представлена літ-ра іноз. мовами – бл. 10 тис. прим. 1991 впроваджено новітні комп’ютерні технології. Від 1993 функціонує автоматизов. інформ. бібліотечна система, яка дозволила удосконалити процеси комплектування, оброблення і використання інформації. Б-ка має доступ до мережі Інтернет та власну web-сторінку, де розміщ. інформацію про б-ку, її електрон. каталог, календар знамен. та пам’ят. дат на кожен рік, випуски рекомендац. електрон. покажчиків літ-ри для дітей, а також інформацію про обл. б-ки, всеукр. акції, що проводять дит. б-ки України, кращі зразки дит. творчості. Остан. часом у діяльності б-ки вагоме місце займає дослідж. історії розвитку вітчизн. дит. б-к. Б-ка як наук.-метод. та організац. центр надає всебічну допомогу 1233-м спеціалізов. б-кам для дітей, сукуп. фонд яких складає понад 39 млн прим., з них майже 4 млн прим. знаходяться у фондах обл. б-к. Щороку б-ка отримує бл. 140 назв період. видань. Основу фонду складають обов’язкові прим. творів нац. друку, які б-ка отримує від дня її заснування. У б-ці створ. фонд рідкіс. та цінних видань (понад 18 тис. прим.), які читали діти ще у 19 ст., зокрема «Рассказы детям из Древнего мира» К.-Ф. Беккера (перекл. з нім., ч. 3, С.-Петербургъ, 1848), «История всеобщая в рассказах для детей. Т. 1. История древняя в рассказах для детей» Ламе-Флері (перекл. із франц., С.-Петербургъ, 1858), «Байки. Дарунок малим дітям» (Л., 1864), «Чытанка. Перша кныжка після граматкы» Т. Хуторного (К., 1883); перші видання творів Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, Олени Пчілки, Б. Грінченка та ін. Є 5 чит. залів на 142 місця, 3 абонементи, міжбібліотеч. абонемент. Довідк.-бібліогр. апарат складається з системи традиц. каталогів і картотек для учнів 2–9 кл. Від 1993 ведеться електрон. каталог на поточні надходження і, частково, ретроспекція з базами даних: книг кирилицею і латиною, кіно, фото, фонодокументів, «Українська книга для дітей. 1574–1923 рр.», статей з період. вид., метод.-бібліогр., літературознав. матеріалів дит. літ-ри, бібліогр. довідки. Від 1993 діє автоматиз. інформ.-пошукова бібліотечна система. Облік, каталогізація і користування інформацією здійснюються за допомогою електрон. носіїв. Створено електрон. ілюстрований універсал. рекомендац. покажчик літ-ри для дітей. У структурі б-ки 16 відділів: адм.-госп., комплектування, обробки документів і оргції каталогів, зберігання книжк. фондів, обслуговування дітей дошкіл. віку і учнів 1–4-х кл. (абонемент, чит. зал, кімната казок), обслуговування учнів 5–9-х кл. (абонемент, чит. зал), мист-в, нестаціонар. обслуговування, рідкіс. книги, орг-ції дозвілля і розвитку здібностей дітей, довідк.-бібліогр. та інформ. обслуговування читачів, наук.-бібліогр., наук.-метод., н.-д. роботи, редакц.-видавн. роботи, автоматизації та механізації бібліотеч. процесів. У відділі мист-в є аудіовізуал. матеріали із записами нар. пісень, творів вітчизн. і зарубіж. композиторів, сучас. авторів. Відділ орг-ції дозвілля та гурткової роботи влаштовує презентації книг, дит. свята, вистави ляльк. театру, заняття літ. студій, гуртків, клубів. У б-ці є актовий зал на 140 місць. Тут відбуваються зустрічі з письменниками, художниками, акторами та ін. цікавими людьми. Б-ка щоквартально випускає бібліогр. видання «Українська дитяча література», «На допомогу розширенню знань учнів 1–9 класів з предметів шкільної програми»; серійні видання «Повернуті із забуття», «Письменники української діаспори – дітям», експрес-інформацію; щорічно видає бл. 20 метод. і бібліогр. матеріалів, проводить для бібліотеч. працівників наради, практикуми, семінари. Б-ка видала наук.-допоміж. бібліогр. покажчик для організаторів дит. читання «Українська дитяча література» (К., 1975– 2002), метод. поради бібліотекареві «Історична доля України в національній літературі для дітей та підлітків» (К., 1992), «Ростіть здоровими: Рекомендов. покажчик літ-ри для батьків і всіх, хто працює з дітьми» (К., 1999), «Економічна азбука – дітям: Бібліогр. покажчик для читачівучнів 7–9 кл.» (К., 2000), «Збережемо світ живим. Екологічні знання – дітям: Рекомендов. покажчик літ-ри для читачів старшого шкіл. віку» (К., 2000), «Сходинки до знань: Інформ. покажчик для вчителів та бібліотекарів» (К., 2001–02). Б-ка співпрацює з орг-ціями та установами, які займаються проблемами дитинства, вид-вами, творчими спілками, громад. орг-ціями, а також благодій. фондами та іноз. представництвами в Україні. Дир. б-ки А. Кобзаренко (від 1967).

Літ.: Державній бібліотеці України для дітей 30 років. К., 1997; Дитяча бібліотека – сходинка до інформаційного суспільства ХХІ століття. К., 2001; Кобзаренко А. Дитяча бібліотека в сучасному суспільстві: традиційні цінності, нові тенденції // Вісн. Книжк. палати. 2001. № 3.

Статтю оновлено: 2003
Цитувати статтю
Т. М. Турбаніст . Бібліотека України для дітей Державна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=39744 (дата звернення: 05.03.2021).