Бібліотека Українського державного лісотехнічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Українського державного лісотехнічного університету

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НCЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ЛІСОТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1945 як б-ка Львів. лісотех. ін-ту (нині Лісотехнічний університет Український державний). Має статус науково-технічної. Основу книгозбірні склали фонди б-к Вищої край. школи лісового госп-ва, Ленінгр. лісотех. академії, Білорус. академії с. госп-ва, Новоолександрій. ін-ту с. госп-ва та лісівництва (Харків) та ін. навч. закладів. Функціонують відділи (книгозбереження, довідк.-бібліогр., комплектування та опрацювання літ-ри), 3 чит. зали, 2 абонементи, міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 423 тис. прим. укр., рос., англ., нім., болгар., польс., чес., франц. мовами, зокрема 360 тис. книг, 42 тис. період. вид. (від 1945), 8219 іноз. видань, 5734 спец. види, автореф. дис. (від 1949), дис. (від 1974); комплектується літ-рою з питань лісового госп-ва, лісової та деревооброб. пром-сті, економіки, біології, екології та ін. У фонді зберігаються рідкісні вид. 18–20 ст., зокрема 898 прим. книг, виданих до 1900. Серед цих вид.: «Lehrprinz oder Praktische Abhandlung von der Geithung als dem Fundament der edlen hirsehge rechten jagerey» К. Гаппе (Augsburg, 1751), «Dykcyonarz roslinny» Я.-К. Клюка (т. 1–3, Warszawa, 1786), каталог Г. Нердлінґера «Querschnitte von hundert Holzarten» (1880) та ін.; книжк. колекції Я. Малецького (Польща), проф. Харків. ун-ту М. Криштафовича. Багато раритет. видань відшукав бібліограф В. Труш. Від 1990 б-ка отримує навч. літ-ру від Укр.-амер. благодій. фонду «Сейбр-Світло». Створено електронну базу даних навч. літ-ри, розроблено сервісну програму «Інформ. картотека», для якої створюється картотека праць співроб. Ун-ту. Б-ка видала біобібліогр. покажчики відомих учених (П. Погребняка, Ю. Третяка, С. Шевченка, І. Багіна, Б. Гастєва, В. Кучерявого, Ю. Туниці, А. Яцюка), бібліогр. списки «Якість деревної сировини та її раціональне використання», «Нові методи та технології сушіння деревини», «Історія лісівництва та лісівничої освіти в Україні», «Нові матеріали та технології оздоблення меблів», «Фітомеліорація та озеленення териконів вугільних басейнів», «Нове в технології вирощування швидкорослих деревних порід», бюлетені нових надходжень. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (ген., абетк., системат.) і картотек (ген. системат., праць співроб. Ун-ту, виконаних довідок, бібліогр. посібників, темат. тощо). Б-ка здійснює книгообмін з б-ками країн СНД, Німеччини, Польщі, Румунії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Канади. Дир. б-ки Н. Мирович (від 1994).

О. Я. Михальчук

Стаття оновлена: 2003