Бібліотека Українського державного морського технічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Українського державного морського технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО МОРСЬКО́ГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1920 у Миколаєві як б-ка політехнікуму (нині Морський технічний університет Український державний). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – бл. 735 тис. прим., зокрема понад 61 тис. – укр. мовою, іноз. мовами понад 37 тис. прим., 520 013 прим. книг, навч. літ-ри – 279 882 прим., худож. – 29 310 прим., наукової – 138 861 прим., спец. видів, автореф. дис. та дис. – 178 176 прим., період. видань – 119 580 прим., на магнітних носіях – 87 од. та ін. Фонд комплектується літ-рою з питань кораблебудування, обладнання і технології зварювал. вироб-ва, океанотехніки, правознавства, приклад. екології, техніки та електрофізики високих напруг, приладобудування, електроустаткування, автоматики суден, економіки підпр-ва, програм. забезпечення, обчислюв. техніки і автоматиз. систем, менеджменту у вироб. сфері, обліку й аудиту, дизайну, приклад. лінгвістики, олімп. та профес. спорту. Розпочато формування фонду електрон. видань, повнотекст. баз даних, електрон. метод. посібників. Від 2002 читачі можуть користуватися електрон. б-кою період. видань EBSCO. Є 4 абонементи, 6 чит. залів, відділи спец. та іноз. літ-ри, міжбібліотеч. абонемента, бібліотеч. маркетингу та інновац.-метод. роботи, інформ.-бібліогр., комплектування та наук. обробки літ-ри, електрон. чит. зал. 2002 б-ка видала бібліогр. покажчики «Коллекция раритетных, ценных и редких изданий по судостроению и мореплаванию», «Праці викладачів і науковців Університету за роки незалежності (1991–2002 рр.)», бібліогр. покажчики наук. праць професор.-викладац. складу Ун-ту, присвяч. 100-річчю кораблебуд. освіти в Україні. Б-ка має унікал. колекцію рідкіс. книг із суднобудування та судноплавства – бл. 3 тис. прим. Більшість з них придбано 1971–82 у відомих микол. бібліофілів і краєзнавців М. Фукельмана та Ф. Камінського. Особливу цінність становлять видання поч. 19 ст.: морські збірники (570 прим.), перший з яких датований 1848, «Регламент государя Петра Великого о управленіи Адміралтейства и верфи» (1780), «Морскія записки, или Собрание всякого рода касающихся вообще до мореплавания сочіненій и переводов» (С.-Петербургъ, 1800), «Всеобщая історія о мореходстве» (1811), «Історія русскаго флота. Период Азовский» (1864), «Краткая історія русскаго флота» (1893) та ін. Зберігаються також енциклопедія «Britannica», галузеві енциклопедії та довідники. Б-ка отримала в дарунок від Корпусу миру англомовну літ-ру з менеджменту, бізнесу, екології, психології, соціології, фізики, права. Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. та електрон. каталогів і картотек. Електрон. каталог містить бл. 17 тис. записів. Довідк.-інформ. фонд містить понад 23 тис. од. зберігання наук.-тех. інформ. видань, зокрема журнали «Ядерные реакторы», «Водный транспорт», «Сварка» (від 1950-х рр.). Б-ка – обласний метод. центр б-к ВНЗів.

Т. М. Костирко

Стаття оновлена: 2003