Бібліотека Українського державного університету водного господарства та природокористування - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Українського державного університету водного господарства та природокористування

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ВО́ДНОГО ГОСПОДА́РСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВА́ННЯ Засн. 1922 як б-ка Інж.-меліорат. технікуму у Києві, від якого починає свою історію Водного господарства та природокористування університет Український державний в м. Рівне. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. До складу б-ки входять також б-ки автотранспорт. і текстил. технікумів, тех. коледжу, Крим. та Слов’ян. навч.-консультат. центрів. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 829 тис. прим. укр., рос. та ін. мовами, зокрема 55 тис. прим. худож. літ-ри, 5842 іноз. видання, автореф. дис. (від 1951), дис. (від 1953), спец. види наук.-тех. літ-ри (від 1956) та ін.; комплектується літ-рою з питань с.-г. меліорації, пром. та цивіл. буд-ва, механізації буд-ва гідротех. споруд, автомобілів і автомоб. госп-ва, торфорозробок, використання водної енергії, екон. теорії, бухгалтер. обліку й аудиту, землевпорядкування, водопостачання, каналізації і сантехніки, технології буд. конструкцій, виробів і матеріалів, адм. менеджменту, охорони праці, екології та ін. Зберігаються колекції журналів «Гидротехническое строительство» (від 1939), «Proceedings» (від 1941), «Water and water engineering» (від 1948). Видано «Покажчик цінних та рідкісних видань, що знаходяться в бібліотеці УУІВТ, з 1897 по 1939 рік», «Покажчик періодичних інформаційно-бібліографічних видань, що знаходяться в фонді бібліотеки», щомісяця публікуються списки нових надходжень. Б-ка – чл. Асоц. б-к України.

А. В. Крива

Стаття оновлена: 2003