Бібліотека Українського державного хіміко-технологічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Українського державного хіміко-технологічного університету

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ХІ́МІКО-ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1930 як б-ка Дніпроп. хім.-технол. ін-ту (нині Хіміко-технологічний університет Український державний) на базі виділеного книжк. фонду б-ки Дніпроп. гірничого ін-ту. Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд галузевий, заг. кількість – 730 115 прим. укр., рос., англ., болгар., нім., угор., франц., чес. мовами, зокрема 309 721 прим. наук., 294 665 прим. навч. літ-ри, понад 57 тис. іноз. видань, 110 920 вітчизн., 55 485 зарубіж. період. видань; комплектується літ-рою з питань хім. технології та машинобудування, хімії, обладнання хім. вироб-в, біотехнології, охорони довкілля, економіки та орг-ції вироб-ва, технології жирів та жирозамінників, обладнання харчових вироб-в, електронно-обчислюв. техніки. Щороку б-ка отримує бл. 100 найменувань наук.-тех. період. видань за профілем ВНЗу. Зберігається цінна колекція наук.-тех. період. видань: «Журнал аналитической химии», «Журнал физической химии», «Успехи химии», реферат. ж. «Хімія» (від 1963). У структурі б-ки 5 відділів. Є 3 чит. зали, 3 абонементи, кабінет нормат.-тех. документів. Б-ка укладає допоміжні покажчики, рекомендац. списки літ-ри, бюлетені нових надходжень. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., ген.) і картотек (системат., темат.).

Н. Ф. Максимова

Стаття оновлена: 2003