Бібліотека Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. Висоцького - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. Висоцького

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НСЬКОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ІНСТИТУ́ТУ ЛІСОВО́ГО ГОСПОДА́РСТВА І АГРОЛІСОМЕЛІОРА́ЦІЇ ім. Г. Висоцького Засн. 1930 у Харкові як б-ка Ін-ту лісового госп-ва (нині Лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. Висоцького Український науково-дослідний інститут). Бібліотеч. фонд галузевий; містить 95 тис. прим. укр., рос., англ., нім., болгар., чес., угор. мовами, зокрема рідкісні та картографічні вид., автореф. дис. і дис., понад 200 назв журналів (27 іноз. мовами), 9 назв газет. Комплектується літ-рою з питань лісознавства, екології, селекції, фізіології рослин, економіки, ерозії ґрунтів, механізації ґрунтознавства. Є обмін. фонд. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги, бібліогр. картотеки (зокрема автореф. дис., праць співроб. Ін-ту, звітів, перекл.), фонди довідк. і бібліогр. видань. Є чит. зал, абонеменіт, міжбібліотеч. абонемент. Дир. б-ки Л. Сєрокурова (від 1985).

В. Л. Мєшкова

Стаття оновлена: 2003