Бібліотека Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НСЬКОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ІНСТИТУ́ТУ МЕДИ́ЧНОЇ РЕАБІЛІТА́ЦІЇ ТА КУРОРТОЛО́ГІЇ Засн. 1928 в Одесі як б-ка Всеукр. ін-ту курортології та бальнеотерапії (нині Медичної реабілітації та курортології Український науково-дослідний інститут). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Є чит. зал, абонемент. Бібліотеч. фонд – 38 тис. прим., зокрема 21 600 первин. та вторин. період. видань, 13 тис. книжок, 3 тис. спец. видів, 400 прим. – неопубліков. видання; дис., наук. звіти. Фонд б-ки містить 36 томів раритет. видань 19 ст., серед яких – «Одесские лиманы, ихъ лечебныя свойства и употребление въ различныхъ болезняхъ» Б. Абрагамсона (О., 1850), «Минеральныя воды, грязи и морскія купанья въ Росіи и за границею» Л. Бертенсона (1884), «Бальнеографія. Иностранныя и русскія лечебныя мѣста» (1902), «Кавказскія минеральныя воды. Къ столѣтнему юбилею 1803–1903 г.» (1904; усі – С.-Петербург). Зберігаються від поч. їх видання журнали «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры», «Медична реабілітація. Курортологія. Фізіотерапія», «Вестник физиотерапии и курортологии» тощо. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги (абетк., системат.) та картотеки (період. видань, персоналій, автореф., дис., гол. довідкову). Б-ка організовує книжк. виставки, перегляди літ-ри, двічі на рік публікує переліки нових надходжень.

Н. О. Тхоржевська

Стаття оновлена: 2003