Бібліотека Українського науково-дослідного інституту промислової медицини - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Українського науково-дослідного інституту промислової медицини

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НСЬКОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ІНСТИТУ́ТУ ПРОМИСЛО́ВОЇ МЕДИЦИ́НИ Засн. 1955 як б-ка Криворіз. НДІ гігієни праці та профзахворювань (нині Промислової медицини Український науково-дослідний інститут). Має статус наукової. Входить до складу відділу наук.-мед. інформації та патентноліценз. роботи. Фонд налічує 50 943 прим. (зокрема 7830 іноз. видань), переважно літ-ра, що відповідає тематиці та напрямам наук. діяльності Ін-ту: проведення комплекс. наук. досліджень з вивчення впливу та розроблення захисту людини від потенційно шкідл. для здоров’я фіз., хім., біол. факторів вироб. і навколиш. середовища; розроблення наук. основ нормат.-метод. бази з гігієни, фізіології та медицини праці; профілактика, лікування і реабілітація професій. і заг. захворювань у людини; наук. обґрунтування та практ. забезпечення мед. і суд. експертизи професій. захворювань, токсикол., гігієн. експертизи продукції та сертифікації. Інформ. ресурси б-ки – книжк. фонд, період. видання, нормат.-метод. документація, автореф. дис., описи автор. свідоцтв, охоронні документи на об’єкти пром. власності, рукописи, інформ.-бібліогр. видання, мікрофільми. Довідк.-бібліогр. апарат складають каталоги (абетк., системат., предмет.) та картотеки (періодики, нових надходжень, персоналій, тематичні – «Професійні захворювання легенів», «Фізіологія праці» тощо). Серед раритет. видань – переклади з нім. мови: П. Гутман «Руководство къ клиническим методам изслѣдованія грудных и брюшных органов» (Москва, 1872), Л. Ландонс «Учебник физиологии человека» (Х., 1898), «Энциклопедия практической медицины» (1908), Р. Гейне «Учение о лекарственных средствах» (1909; обидва – С.-Петербург). Зберігаються період. видання мед. тематики, серед яких – «Врачебное дело» (від 1945), «Гигиена труда и профзаболеваний» (від 1950), «Гигиена и санитария», «Терапевтический архив», «Клиническая медицина» (усі – від 1955). Від 1956 кожні 5 років укладається бібліогр. покажч. «Наукові праці співробітників Інституту». Серед інших бібліотеч. видань – бібліогр. покажчики «Адаптация организма к экстремальным условиям среды», «Многофакторное влияние окружающей среды на здоровье населения», «Инвалидность и смертность от воздействия производственных факторов». Б-ка передплачує бл. 70 період. видань. Має чит. зал, абонемент. Б-ка проводить конференції, Дні інформації, книжк. виставки, перегляди літ-ри. Протягом 30-ти р. очолювала б-ку Б. Андрюшко.

О. О. Івінська, І. К. Колесник

Стаття оновлена: 2003