Бібліотека Українського науково-дослідного інституту протичумного інституту ім. І. Мечникова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Українського науково-дослідного інституту протичумного інституту ім. І. Мечникова

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НСЬКОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ПРОТИЧУ́МНОГО ІНСТИТУ́ТУ ім. І. Мечникова Засн. 1886 при Одес. бактеріол. станції, від якої починає свою історію Протичумний інститут ім. І. Мечникова Український науково-дослідний. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Бібліотеч. фонд – 18 695 прим. (зокрема 1651 іноз. вид.); комплектується книгами, журналами, автореф. дис. згідно з профілем наук. дослідж. Ін-ту. Раритетні вид.: «Труды общества русских врачей» (О., 1899), «Труды Одесского отдела русского общества охранения народного здравия» (С.-Петербургъ, 1901), «Реальная энциклопедия практической медицины» (С.-Петербургъ, 1909–16, т. 1–17) та ін. Довідк.-бібліогр. апарат складається із каталогів (абетк., системат., предметного) та картотеки періодики. Співпрацює з б-ками Одес. мед. ун-ту, Одес. ун-ту, Одес. обл. наук. мед. б-кою, Одес. наук. б-кою ім. М. Горького. Дир. – Ю. Бощенко (від 1999).

Є. Ю. Єфимов

Стаття оновлена: 2003