Бібліотека Української академії банківської справи - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Української академії банківської справи

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НСЬКОЇ АКАДЕ́МІЇ БА́НКІВСЬКОЇ СПРА́ВИ Засн. 1996 у Сумах. Є 2 абонементи і 4 чит. зали, відділи (інформ.-бібліографічний, нових надходжень), Інтернет-центр. Фонд б-ки становить 93 658 прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 83 464 книги, 10 026 період. видань, 168 од. аудіовізуал. матеріалів. Б-ка передплачує 150 назв період. та інформ. видань України і Росії. Щорічно фонд поповнюється на 15–17 тис. од. зберігання (навч., довідк., наук., метод. літ-ра, збірники законодав. й нормат. актів та ін.). Від 2001 впроваджено систему автоматиз. обслуговування; створ. електрон. каталог (14 650 записів), ведеться системат. картотека статей в електрон. варіанті, картотека реєстрації період. видань, електронні бази даних «Літра іноз. мовою», «Наук. праці викл. Академії», «Аудіовізуальні матеріали», «Дисертації», «Правові документи», «Ринок праці та зайнятість в Україні», «Інтеграція України в світ. економіку», «Акціонерні т-ва: оргція та діяльність», «Особливості приватизації в Україні». Б-ка проводить літ.-муз. вечори, презентації книг, читац. конференції. Видано бібліогр. покажч. «Наукові праці викладачів Української академії банківської справи (1997– 2002)» (вип. 1, 2002).

Н. О. Петрина

Стаття оновлена: 2003