Бібліотека Української академії друкарства - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Української академії друкарства

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НСЬКОЇ АКАДЕ́МІЇ ДРУКА́РСТВА Засн. 1930 як б-ка Укр. полігр. ін-ту у Харкові, від якого починає свою історію Академія друкарства Українська, що нині діє у Львові. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. У структурі б-ки – відділи книгозберігання та обслуговування; комплектування, опрацювання літ-ри, орг-ції каталогів; довідк. бібліогр. та інформ.; сектор чит. залів зі спеціаліз. залами тех., гуманітар. літ-ри і мистецтвознавства з відкритим доступом до фондів, міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 336 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 9490 прим. іноз. вид., 3159 вид. органів наук.-тех. інформації, 146 дис., 319 автореф., образотворчі видання. У фонді зберігається 798 прим. рідкіс. видань 19 – поч. 20 ст. Серед них – «Павсаній, или Павсаніево описаніе Еллады, то есть, Греціи» (ч. 1, С.-Петербургъ, 1788), «Опыты въ стихахъ и прозѣ. Ч. 2. Стихи» К. Батюшкова (С.-Петербургъ, 1817), зб. «Веселка» А. Молодченка (Л., 1887), «Палеографическій изборникъ: Матеріалы по исторіи южнорусскаго письма въ XV– XVIII вв.» (вып. 1, К., 1899), «Огляд українсько-рускоі народної поезії» Ф. Колесси (Л., 1905). Щороку б-ка передплачує 98 назв, 116 комплектів видань. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з поліграфії, видавн. справи, книгознавства та бібліографії, мистецтвознавства, заг.-тех., природн., сусп.-гуманітар., екон. наук. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк. ген., абетк. читац., системат., предметного) і картотек (підручників, забезпеченості навч. дисциплін, худож. літ-ри, наук. праць співроб. Академії, абетк. і тематичних). Б-ка видає бібліогр. покажчики праць вчених Академії, зокрема Е. Лазаренка, Б. Коваленка, В. Кравчука, Р. Машталіра.

Д. Г. Дубова

Стаття оновлена: 2003