Бібліотека Української академії зовнішньої торгівлі - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Української академії зовнішньої торгівлі

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НСЬКОЇ АКАДЕ́МІЇ ЗО́ВНІШНЬОЇ ТОРГІ́ВЛІ Засн. 1946 у Києві як наук.-тех. б-ка Укр. НДІ торгівлі та громад. харчування (нині Академія зовнішньої торгівлі Українська). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Бібліотеч. фонд становить 51 400 од. зберігання, зокрема 36 250 прим. книг, 2800 іноз. видань, автореф., дис. (від 1961); комплектується літ-рою з питань міжнар. економіки й торгівлі, зовн.-екон. діяльності, міжнар. торговел. права. Серед раритет. вид. зберігається «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1907). Є 3 чит. зали, 2 абонементи. У чит. залі іноз. літ-ри зберігається книжк. колекція (2,5 тис. т.) Амер. асоц. маркетингу. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (системат., абетк.) і картотек (темат., період. вид.). Б-ка щорічно видає покажчики період. видань та нових надходжень. Зав. б-ки С. Безсмертна (від 1997).

Н. В. Прокопенко

Стаття оновлена: 2003